HOKA - SZÉNÁS KÖR NYEREMÉNYJÁTÉK

Részvételi- és Játékszabályzat

Szervező az EUNIORS IFJÚSÁGI ÉS SPORTEGYESÜLET (2164 Váchartyán, Fő út 44. Adószám: 18131158-1-13), [továbbiakban: Szervező] által szervezett nyereményjátékban, [továbbiakban: Játék] kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, a szenaskor.hu-n regisztrált hivatalos profillal vehet részt. [továbbiakban: Játékos].

1.  A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 • A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat.
 • Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játék menete

 • A nyereményjáték ideje: A játék 2023. november 2. 15:00 órakor kezdődik, és 2023. november 19. 22.00 óráig tart.
 • A nyereményjáték menete: a nyereményjáték ideje alatt a Játékosnak hivatalosan be kell neveznie, és sikeresen célba kell érnie a Szénás Kör 11 km, 16 km, 31 km vagy 75 km-es távjának valamelyikén. 
 • A sikeres célba érést követően a teljesítés díját a Mandula Kávézóban az érem átvételével egyidőben kiegyenlíti. A kávézó zárva tartása esetén ezt banki átutalás útján teheti meg.
 • A sorsoláson minden teljesítő részt vesz, aki a játék meghirdetett ideje alatt sikeresen célba ért, valamint a teljesítési díjat az Egyesület felé befizette.
 • Minden sikeres teljesítés, aminek a teljesítési díját is befizette a futó, 1-1 újabb lehetőség a játékban a nyeremény megnyerésére.
 • A sikeres célba érés feltételeit a Szénás Kör szabályzata tartalmazza. https://szenaskor.hu/nevezes/szabalyzat

3. A Játék nyereménye

 • 1 pár Hoka Challenger ATR 7-es futócipő

4. A nyereménysorsolás menete

 • A sorsolás időpontja: 2023. november 20. 12:00, melyre számítógép segítségével kerül sor.
 • Értesítés: A Szervező az ajándék nyertesét telefonon és e-mail üzenetben értesíti, valamint a nyertes nevét (FB felhasználói nevét) a sorsolástól számított 48 órán belül a SZÉNÁS KÖR, valamint a HOKA Runners Hungary facebook oldalán (https://www.facebook.com/szenaskor; https://www.facebook.com/hokarunnershungary) is közzéteszi.

5. Adategyeztetés

 • Az ajándék nyertesével a Szervező telefonon egyezteti a regisztrációs során rögzített adatokat. Akadályoztatás esetén ezt e-mail üzenetben is megküldheti .Szervező felé. 

6.  A nyeremény átvétele

 • A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

7.  A Játékkal kapcsolatos rendelkezések

 • A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 • Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
 • A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli
 • A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha
  •  nem múlt el 18 éves
  • a Szervező megkeresésére 14 napon belül nem válaszol
  • nem lehet felvenni a nyertessel sem telefonon, sem e-mail üzenet formájában a kapcsolatot
  • a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni
  • egyértelműen bizonyítható, hogy nem valós teljesítéssel vett részt a játékban.
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta
  • jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.
 • A Játékban nem vehetnek részt
  • a Szervező tagjai
  • a HOKA Runners Hungary [Raven Sport sp. z o.o.] munkatársai
  • a HOKA Runners Hungary [Raven Sport sp. z o.o.] által támogatott futók
  • valamint ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

 • Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.
 • A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a weboldala (szenaskor.hu) oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
 • Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
 • A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog. 
 • Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

9. Adatvédelmi tájékoztató

 • A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
 • A jelen nyereményjátékra a Szervező szenaskor.hu weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a Szervező a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
 • A nyereményjátékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálta.


E
UNIORS Ifjúság is Sportegyesület

Solymár
2023. 11. 02.

 

 

 

 

Pályainfó

Ajándékok a célban

2023/11/28

Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább

HOKA közösségi futás

2023/11/17

2023.11.18. Tovább

Nyerd meg a következő futócipődet!

2023/11/02

HOKA - Szénás Kör nyereményjáték november 2-19. Tovább

Járható a Jegenye-völgy!

2023/10/31

Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább

Újra elérhető a 2. pont kódja!

2023/04/25

Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább

városi testvérkör

2021/11/24

... az aszfaltot kedvelőknek Tovább

Hírfolyam

2021/07/01

Aktuális hírek, játékok itt Tovább

16 km - 2. ellenőrzőpont

2021/05/21

...hogy mindenképpen észrevedd! Tovább

Új alternatív pont a Nagy-Szénáson

2021/04/15

A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább

Vadászati időpontok

2021/01/01

Vadászat miatti korlátozások Tovább

Meredek út

2018/04/13

Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább

Sziklás - meredek út

2018/04/10

Az 52. km-től sziklás, meredek lefelé a PIROS+ -en! Tovább

LIVE
Most teljesítik

Statisztika

16 KM31 KM75 KM
3032585238
futó teljesítés
4112461198
túrázó teljesítés
3181952108
női teljesítés
3963094328
férfi teljesítés
10796274
többszörös teljesítő
11 KM
1678
teljesítés

Testvérkör

        

               

Támogatók

 

          


  

  

         

          

              

           

          

Partnereink

                

               

         

                     

        

                       

     

       

 

 

© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119

KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu

DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat